Article

NN

grootgrondbezit in Latijns-Amerika (latifundia)

ID: 201506201447

Iedere figuur staat voor honderdduizend landbouwbedrijven in Latijns-Amerika. Er zijn dus ongeveer honderdduizend grootgrondbezitters in dit werelddeel, ongeveer 1,9 miljoen bezitters van middelgrote bedrijven tussen de 20 en 1000 hectare en 5,4 miljoen kleine boeren die een stukje grond hebben van minder dan 20 hectare. De grootgrondbezitters hebben 64,87% van alle landbouwgrond in handen; de middelgrote boeren hebben 31,38% van alle grond in handen en de kleine boeren hebben met z'n allen maar 3,75% van alle landbouwgrond in bezit. En van een klein lapje grond van minder dan 20 hectare is het héél moeilijk om een heel gezin te onderhouden. De grond van veel kleine boeren is vaak ook hun eigendom niet, maar gepacht van een grootgrondbezitter. In ruil moet het gezin van de kleine boer vaak enkele dagen per week gratis werken bij de landheer. Als kleine boer in Latijns-Amerika ben je min of meer tot armoede veroordeeld.

Land: ARG