Article

TESSENS Lucas

Tax shift: minimalistische interpretatie

ID: 201507251141

Wouter Beke (voorzitter CD&V) verstaat onder een tax shift het verschuiven van lasten tussen types van belastingen.
Dat is een minimalistische interpretatie waarin de ethische component volledig ontbreekt.
Een ECHTE tax shift herverdeelt het gewicht van de belastingen en legt de zwaarste lasten op de sterkste schouders. Dat zou een vermogens- of een vermogenswinstbelasting inhouden. Beke weet dat ook wel maar neemt een hypocriete houding aan. Mocht de CD&V de absolute meerderheid hebben - aldus Beke - dan zou de tax shift er heel anders uitzien. Dat is een stelling die nooit te verifiëren valt. Politiek gewauwel dus.