Article

GVA

Het Belgisch Staatsblad publiceerde vrijdag een lijst met 46 politici en hoge ambtenaren die dit jaar zijn 'vergeten' hun vermogen aan te geven bij het Rekenhof.

ID: 201508160042

Publicatie : 2015-08-14

Numac : 2015018256
Publicatie in uitvoering van artikel 7, º 3, van de bijzondere en de gewone wetten van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wetten van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (elfde toepassingsjaar)
Definitieve lijst van mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend in het jaar 2014 of een gedeelte van dat jaar