Article
Article 201508311108: Degelijke rechtsbedeling bedreigd door fastfoodjustitie, McDonaldisering van justitie

Joris Van Cauter, strafpleiter

Degelijke rechtsbedeling bedreigd door fastfoodjustitie, McDonaldisering van justitie

ID: 201508311108

Het is ongezien hoe de wetgevende en de uitvoerende macht de rechterlijke macht uitkleden.