Article

LT

Als wij het produceren van materiële junk als vooruitgang en groei blijven interpreteren is er geen redding mogelijk.

ID: 201508311149

Als wij het BBP blijven aanbidden en blind zijn voor de verdeling ervan, aanvaarden wij de onrechtvaardigheid.
Zolang wij toelaten dat de rijken niet meebetalen, zal er haat en oorlog zijn.
Als wij blijven geloven dat het heil van onze eigenste God moet komen en niet uit onszelf, zullen wij dwalen in duisternis, blijven wij elkaar zien als vijanden.
Als ik een boreling bij de eerste aanblik al veroordeel omdat het een meisje is, hoe kan ik mijzelf dan een man noemen?
Hoe lang duurt nog de tocht op dit Narrenschip? Hoe luid zullen wij de Lof der Zotheid laten klinken?