Article

LT

we zijn op weg naar vrije meningsuiting 'light'

ID: 201509160037

Vrije meningsuiting kan enkel gedijen in een land waar wij de andere het recht toekennen zich te vergissen. Dat is immers de toetssteen om na te gaan of wij onszelf niet vergissen.