Article

Veroniek Maes

Lezersbrief in De Standaard van 25 september 2015 onder de titel 'Boerkini zal vrouwenzaak geen goed doen'.

ID: 201509261452

(uittreksel):
'Gendergelijkheid is niet vanzelfsprekend, zelfs niet in onze westerse seculiere samenleving. Wanneer ik als westerse vrouw in het straatbeeld geconfronteerd wordt met gesluierde (of het nu om een hidjab, khimar of chador gaat) seksegenoten, zie ik in hen geen symbool van godsdienstvrijheid, die belangrijker zou zijn dan gelijkheid man-vrouw (...). Ik voel enkel de onaangename confrontatie met de genderongelijkheid, die ontegensprekelijk een van de uitgangspunten is van de godsdienst die ze aanhangen. Ik ervaar het als een aanfluiting van onze westerse vrouwenemancipatie. (...)
Het is niet omdat sommige vrouwen vrijwillig een duidelijk symbool van minderwaardigheid en ongelijkheid dragen, dat het oké is. (...)
Ik kan alleen maar hopen dat dat de principes van onze verlichte seculiere en geëmancipeerde samenleving zwaarder doorwegen dan een radicale en rigide interpretatie van teksten die meer dan tien eeuwen geleden, in totaal andere omstandigheden, zijn ontstaan.'