Article

News

Vlaamse verkeersbelasting vanaf volgend jaar fors hoger. 'Dieselgate' alibi voor hogere fiscale druk.

ID: 201510150115

Wie niet (meer) werkt wordt dus zwaarder belast voor hetzelfde goed. Ongrondwettelijk?
Leasingwagens blijven buiten schot omdat Vlaamse regering de fiscale concurrentie van de andere gewesten vreest.
Wat zich op Europees niveau afspeelt met de 'rulings', kent zijn gelijke op gewestelijk vlak.