Article

Wim Moesen

Professor emeritus Wim Moesen beweert dat de belastingdruk gedaald is. De zoveelste mythe rond het BBP.

ID: 201510201052

Moesen staaft die bewering door op de ouderwetse manier de belastingontvangsten te delen door het Bruto Binnenlands Product (BBP). Voor 2016 zou dat neerkomen op 50,6 procent.
Het wordt tijd dat de professor wakker wordt.
In de huidige tijd gaat het over de ONGELIJKE en ONEERLIJKE VERDELING van de belastingdruk.

De door Moesen gehanteerde formule is achterhaald, misleidend en dient enkel politieke doelstellingen. Het probleem is dat Moesen tienduizenden studenten opleidde met deze nonsens. Moet je die nu terugroepen omwille van de bij hen ingeplante sjoemelsoftware?

Overigens houdt Moesen geen rekening met de mistige berekening van het BBP. Sinds kort worden prostitutie en drugs meegerekend in het BBP. Een kleuter weet dat als je de noemer van een breuk doet toenemen, de uitkomst van de deling een lager resultaat geeft: A/B > A/(B+n)Moesen haalt hier een tweede zit en neemt best bijlessen in elementaire rekenkunde.