Article
Article 201510281316: Waterfactuur brengt arme gezinnen in problemen

News

Waterfactuur brengt arme gezinnen in problemen

ID: 201510281316

36.611 gezinnen kregen in 2014 58.000 afbetalingsplannen opgelegd, zo meldt de Vlaamse Milieumaatschappij.
De waterfactuur van een gemiddeld Vlaams gezin is in dertien jaar (tussen 2000 en 2013) met ruim een drievoud gestegen, van 109,33 tot 344,66 euro. Vooral de gemeentelijke bijdragen namen toe.

In de drinkwaterfactuur zijn drie kosten opgenomen: de prijs voor de productie en levering van het water, de bovengemeentelijke bijdrage voor de zuivering van het afvalwater en de gemeentelijke bijdrage voor afvoeren en inzamelen van gebruikt water.

Die laatste factor kostte de gezinnen in 2000 nog helemaal niets. Maar de voorbije jaren rekenen steeds meer gemeenten ze aan.