Article
Article 201510282320: International Agency for Research on Cancer past lijst van kankerverwekkende stoffen aan

IARC

International Agency for Research on Cancer past lijst van kankerverwekkende stoffen aan

ID: 201510282320

Wanneer we die lijst van naderbij analyseren dan blijkt het overgrote deel van de stoffen (agents) aangemaakt te zijn na Wereldoorlog II.
Uiteraard figureren de bekende kankerverwekkers zoals tabak, alcohol, asbest, e.a. op de lijst. Toch is het opmerkelijk dat vele stoffen niet radicaal verboden werden. Hun productie verhuisde dan wel vaak naar ontwikkelingslanden met een onbestaande wetgeving op de publieke gezondheid, de import van deze stoffen werd haast niet aan banden gelegd. Een blootstelling aan deze stoffen is dan ook onvermijdelijk geworden. Je kan het inademen op straat, binnenshuis, in fabrieken, etc. Maar ook bij de kapper wanneer je je haar laat kleuren. Uit een onderzoek (2014) bleek dat kappers een risicogroep zijn, en vrouwenkappers meer dan mannenkappers.
Conclusie: kaal is veiliger.


consulteer de lijst