Article

Lucas Tessens

Van belastingdruk naar facturatiedruk

ID: 201510290053

Politici en macro-economen goochelen graag met het begrip belastingdruk. Dat blijkt meer en meer een ijl en achterhaald concept.
Veel relevanter is het te spreken van de toenemende facturatiedruk op de gezinnen. Immers, na de neo-liberale privatisering van nutsbedrijven zijn die nu in handen van private spelers. Die sturen u geen belastingbiljet, die sturen u een factuur.
Het gezinsinkomen wordt aldus dubbel belaagd. De federale staat, het gewest, de provincie, de gemeenten zenden u aanslagbiljetten. Daarnaast is er de stroom aan facturen waarin allerlei toeslagen opgenomen zijn.