Article

LT

Negentig procent van de rechtszaken in Congo gaat over grondbezit

ID: 201511031142

Minister van Grondzaken (Ministre des Affaires Foncières du RDC Congo), Dr Robert Mbwinga Bila (°1954, Bakongo), wil orde op zaken stellen via de uitbouw van een kadaster. Nu heerst er anarchie, corruptie en een slechte bevoegdheidsverdeling in deze materie. De minister wil rechtszekerheid. Is hij een roepende in de woestijn?
Het spreekt vanzelf dat de gevestigde belangen zich tegen een wettelijke regeling verzetten. Vaak komt grondbezit overeen met 'occupatio' of bezetting door (gewapende) macht. Een ontwikkeling die de Congolees ten goede komt is op deze manier onmogelijk.
De wet op de grondzaken dateert van 1973.
In het huidige systeem wordt bij verkoop het origineel van het concessie-document aan de nieuwe eigenaar-concessiehouder overhandigd. Dat leidt tot misbruiken en remt investeringen af. De centrale en provinciale administraties zijn te zwak om de mutaties bij te houden en te controleren.
Voor Mbwinga Bila is het vanzelfsprekend dat het in deze kwesties gaat over grond én ondergrond (mijnen). Dat maakt van hem een 'key player' in dit immense land.

Land: COD