Article

Arrest Europees Hof van Justitie

Een verbreking van de arbeidsovereenkomst na een weigering om akkoord te gaan met een eenzijdige wijziging van essentiële elementen van die overeenkomst, staat gelijk aan een ontslag.

ID: 201511121125