Article

Anthony Sampson

De 7 zusters (uittreksel)

ID: 201511201649"Maar de Amerikaanse maatschappijen wilden nu graag een compromis aangaan en na drie jaar van onderhandelen kwamen alle partijen eindelijk in 1928 in Oostende tot overeenstemming.
Daar niemand precies wist wat nu eigenlijk het vroegere Ottomaanse rijk was, trok Gulbenkian (1869-1955) met een rood potlood een lijn op de kaart om het enorme gebied dat hij bedoelde en dat alle grote toekomstige olieproducerende gebieden omsloot, behalve Iran en Koeweit. Zo kwam de merkwaardigste verdeling in de geschiedenis van de olie tot stand, die sindsdien bekend is geworden als de Rode Lijn-overeenkomst."

zie ook 1928 Red Line Agreement