Article
Article 201511260045: Ons onderwijs mist filosofie

LT

Ons onderwijs mist filosofie

ID: 201511260045

Dat schreef Marc Van Impe enkele dagen na de moordpartij bij Charlie Hebdo.
Ons onderwijs mist filosofie.
Het is een korte en krachtige stellingname en ik onderschrijf die ten volle.
De moraal kunnen we niet langer overlaten aan godsdiensten die een voorgekauwde leerstof afleveren.
Moraal is een levende behoefte, een eeuwige schreeuw naar rechtvaardigheid, een dialoog zonder vooraf gepland eindresultaat, een gesprek met meer vragen dan antwoorden, meer luisteren dan spreken, laten uitspreken zonder onderbreken, ...
Wij dragen verantwoordelijkheid voor onze daden: als we het slecht doen en als we het goed doen.
Camus zei het zo: 'Dans un monde sans dieu il nous reste l'honneur.'
En eer is nooit geprefabriceerd of definitief verworven. Het is de opdracht voor elke dag, tot en met onze laatste dag.
Ons onderwijs mist filosofie.