Article

Lucas Tessens

Grondverdeling in de Congostaat van Leopold II - 1908

ID: 201512190449


[uit: TESSENS Lucas, Fortuin en Confrontatie (1865-1914)
in: Jaarverslag Onroerende Voorheffing 2006, pp. 82-114]

Land: COD