Article

LT

100 jaar geleden: op 26/12/1915 sloot Ibn Saoed een vriendschapsverdrag met Engeland

ID: 201512260156

Bron 99990108: 221

Treaty of Darin 1915

Treaty of Jeddah 1927

Land: SAU