Article

MERS & MERS Antique Books Antwerp

Lucas Tessens deleted his Facebook-page. He stays on Linked and is active on Twitter.

ID: 201601120210

Opinie: wij vinden dat Facebook als concept te weinig op de buitenwereld betrokken is en teveel op de persoon die de boodschap verspreidt; het nut van Facebook als maatschappelijke emancipator is twijfelachtig.