Article

TESSENS Lucas

Mini-onderzoek: De Standaard van vandaag: 46 % van de ruimte wordt ingenomen door foto's en publiciteit.

ID: 201601141534

Het Vlaamse dagblad 'De Standaard' telt vandaag 44 pagina's. Zesenveertig procent daarvan bestaat uit foto's en publiciteit. Dat laat 54 % over voor redactionele kopij.
Men kan van mening verschillen maar ik vind de grootte van de foto's overdreven. Weliswaar brengen beelden veel informatie over, maar het beelden-bombardement dat ik via TV te verwerken krijg volstaat. In een krant zoek ik geschreven informatie of infogrammen.