Article

TESSENS Lucas

Mini-onderzoek: De Standaard van vandaag: 47 % van de ruimte wordt ingenomen door foto's en publiciteit.

ID: 201601151117

Het Vlaamse dagblad 'De Standaard' telt vandaag 44 pagina's. Zevenenveertig procent daarvan bestaat uit foto's en publiciteit. Dat laat 53 % over voor redactionele kopij.