Article

PIKETTY Thomas in Le Monde

India wordt de grootste wereldspeler in de XXIste eeuw

ID: 201601161042

P. wijst demografische en politieke redenen aan die in het voordeel van India spelen. China daarentegen blijft een land met vele onzekere factoren: dictatuur met ondecodeerbare politieke recepten, geen persvrijheid, verouderende bevolking.

link naar het artikel in Le Monde