Article

TESSENS Lucas

De eigenaars van het duinengebied aan de Belgische kust in 1909 - Lijst opgemaakt op vraag van Leopold II

ID: 190900000935