Article
Article 201602100024: het gebeurde op 10 februari ...

NN

het gebeurde op 10 februari ...

ID: 201602100024

1582: hertog Frans van Anjou, terug uit Londen, neemt de Nederlanden in bezit

1724: eerste drie schepen van de Oost-Indische Handelsmaatschappij vertrekken vanuit Oostende naar China

1763: Parijs: vredesverdrag tussen Engeland, Frankrijk, Spanje en Portugal, als einde van de 7-jarige zeeoorlog. Canada behoort voortaan aan Engeland, Havana komt terug bij Spanje.

1798: Franse troepen, onder leiding van maarschalk Berthier, bezetten Rome

1824: Simon Bolivar wordt dictator van Peru

1840: Engeland: huwelijk van koningin Victoria met prins Albert van Saksen

1846: slag van Sobraon (Indië) met Engelse overwinning op de Sikhs

1880: pauselijke encycliek 'Arcanum Divinae Sapientia' van Leo XIII, over het christelijke huwelijk

1915: +Albert Thys, grote baas van de CCCI


1947: vredesverdrag te Parijs tussen de geallieerden en vijf satellietstaten van de As: Italië, Bulgarije, Hongarije, Finland en Roemenië

1962: Berlijn: de Russen laten Francis Powers, piloot van een spionagevliegtuig, vrij in ruil voor Russische spion Rudolf Abel