Article

LT

Ontwerp brief aan kabelmaatschappijen

ID: 199707040916

*FAXBERICHT - FAX MESSAGE

To: CIPAL, t.a.v. dhr Jos Franken, Adjunct van de Directeur-Generaal/¬Team Leader KLG, Cipalstraat 1, 2440 GEEL.
From: Lucas TESSENS, Bestuurder/Research Director
Date: 19970704
Ref: Ontwerp brief aan kabelmaatschappijen
Pages (this one included): 1+1
Tel: 014-57.65.52
GSM: 075-23.79.20
Fax: 014-58.35.00


Geachte Heer Franken,


Hierbij ontwerp van schrijven aan de 21 kabelmaatschappijen betref¬fende het doorsturen van abonnee-bestanden.

Om het karakter van de brief uniform te houden hebben wij geopteerd voor de aanspreking "Geachte Heer Voorzitter".


Met vriendelijke groet,

Lucas TESSENS

Ontwerp van schrijven van de Vlaamse Gemeenschap aan de kabel-maatschappijen die actief zijn op het grondgebied van het Vlaamse gewest.
(briefpapier Vlaamse Gemeenschap)

CODITEL, GASELWEST, HAVI-TV, IMEA, INTEGAN, INTERELECTRA, INTER-GEM, INTERMOSANE, INTERTEVE, IVEKA, IVERLEK I, IVERLEK II, PBE, RADIO PUBLIC, REGIE LANDEN, TELEKEMPO, TEVELO, TEVE¬OOST, TEVE-WEST, VEM, WVEM (21 MAATSCHAPPIJEN)
Geachte Heer Voorzitter,


Het is u bekend dat de inning van het Kijk- en Luistergeld door de Vlaamse Gemeenschap sinds 1 april van dit jaar in outsourcing werd gegeven aan de intercommunale CIPAL.

Dientengevolge verzoeken wij u vriendelijk om vanaf 1 augustus 1997 de maand- en jaarbanden (met de gegevens van respectievelijk uw nieuwe abonnees en al uw abonnees) niet meer door te zenden aan de diensten van Belgacom maar aan:

CIPAL
Cipalstraat 1
2440 - GEEL

Telefonische vragen hieromtrent worden beantwoord door dhr François Vandeurzen, Informaticus bij CIPAL (014-56.36.29).


In de overtuiging dat dank zij uw medewerking alles vlot zal verlopen groeten wij


met Hoogachting,
Robert Collin
Wnd. Directeur-generaal
MVG - Departement AZF - ABAFIM