Article

RT News

17 februari 2016: Erdogan sluiswachter. Vluchtelingenstroom als pressiemiddel op EU om steun aan Koerden te fnuiken.

ID: 201602172245

Western countries have no chance of stopping the influx of refugees from Syria, Turkish President Erdogan said. He also pledged to continue shelling Syrian Kurds and criticized the West for supporting Kurdish organizations.

LT: de verbrokkelde EU heeft weinig weerwerk tegen een Turkije dat een sluis is geworden tussen het kruitvat van het Midden-Oosten en de Europese Unie. Dat de vluchtelingen via het verarmde Griekenland gedumpt worden, is voor sluiswachter Erdogan mooi meegenomen.

Land: TUR