Article

Bond van het Heilig Hart - RKK

Algemene intentie van FEBRUARI 1938: Volkomen uitroeïing der pest van het goddeloos communisme - Missie-intentie: Opdat in Indië de 60.000.000 'onaanraakbaren' door de christelijke liefde tot Christus mogen gevoerd worden - Bidprentje recto/verso, Kerkelijk Goedgekeurd

ID: 193802001000

Commentaar LT: Godsdiensten zoals de RKK richten zich in hun bekeringswerken steeds op de onderlaag, in dit geval de kaste van de 'onaanraakbaren'. Ook de islam spreekt bij voorkeur tot de minstbedeelden, de armen. Het recruteringsveld is immers zoveel groter. Of de intenties ook eervol zijn, is dan weer een andere vraag.