Article

België - Belgique - Belgium

2006: Asbestfonds opgericht door programmawet

ID: 200612270948

Art. 113. Bij het Fonds voor de beroepsziekten, bedoeld bij de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, wordt een "Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers» opgericht, hierna «het Asbestfonds" genoemd.
Het Asbestfonds heeft tot doel, onder de in dit hoofdstuk bepaalde voorwaarden, een vergoeding toe te kennen als schadeloosstelling voor de schade voortvloeiend uit een blootstelling aan asbest.