Article

De Morgen

Ludo De Witte haalt in nieuw Congo-boek uit naar voormalige kabinetschef minister Paul-Henri Spaak, Etienne Davignon - DE WITTE, Ludo: Huurlingen, geheim agenten en diplomaten

ID: 201411240908

Ludo De Witte viseert in zijn nieuwe Congoboek topindustrieel Etienne Davignon. Die zou in november 1964 als kabinetschef van minister Spaak het bevel hebben gegeven om een rebellenopstand in Stanleyville bloedig te kraken. ‘Het draaide niet om mensenlevens redden. Prioritaire doelstelling was de belangen van de haute finance veiligstellen.’

Land: COD