Article

NN

De leefomstandigheden in een diamantmijn in Zuid-Afrika (1923)

ID: 192300000907


Over de diamantmijnen in Zuid-Afrika:
De kleurlingen blijven gedurende den ganschen duur van hun werkkontrakt in het kamp opgesloten. Zij hebben gezamenlijke keukens en spijszalen; hunne winkels, hun bijzondere politie. Zij mogen het kamp nooit verlaten, behalve voor het werk in de mijn, dan bij het einde van hun kontrakt. Vooraleer naar huis te keeren worden zij in een bijzondere afdeeling opgesloten, waar hunne eerlijkheid op de proef wordt gesteld. Men voorziet hunne handen van ijzeren handschoenen, met een slot voorzien en dient hen een goede dosis buikzuiverende wonderolie toe. (foto's V. Bruyneel)

Land: ZAF