Article

Rekenhof

16 augustus 2006: Verkoop van vastgoed door de Regie der Gebouwen - Verslag

ID: 200608001112
Rik Daems wordt in dit dossier genoemd.
Didier Reynders verdedigt in een brief de verkoop van overheidsgebouwen: reden: budgettair evenwicht.
Sale-lease-back.
Lijst van de verkochte gebouwen.
Lijst van de te betalen huurgelden.