Article

Miller Henry

Henry Miller onder de indruk van Brugge

ID: 195305051625

Henry Miller (1891-1980) onder de indruk van Brugge (neergeschreven in het voorjaar van 1953; uit De Meridiaan, juli-augustus 1953): 'In als zijn kalmte is Brugge een uitdaging voor de hedendaagse wereld. Wees niet ontgoocheld, gij die voor een uur of voor een dag gekomen zijt. Rust hier even uit. Maar voor gij uw tocht verderzet, weet dat zij die slechts kunnen doden en vernietigen steeds weer naar het 'Centrum' zullen worden teruggedreven.
Het toneel van het leven is niet het slagveld, niet de fabriek, niet het marktplein, niet de kerk. Vóór we een menselijke wereld kunnen krijgen, moeten we de les van het leven leren, dat overgave is. Al de tegenstrijdigheden en afwijkingen van het leven worden opgelost in waarheid en zekerheid. Wat heilig is, zal heilig blijven; wat duurzaam is, kan nooit teniet worden gedaan.'