Article

wiki

1652: Onze-Lieve-Vrouw van Steenbergenkapel ingewijd te Oud-Heverlee

ID: 165200001645

In het begin van de 16e eeuw hingen de bewoners van de omgeving een houten Mariabeeldje op aan een eik. Gelovigen die er kwamen bidden, zouden genezen van de moeraskoorts. Hierdoor trok het beeldje heel wat bedevaarders, wat omstreeks 1606 aanleiding gaf tot het bouwen van een eerste houten kapel.
In opdracht van Hendrik van Dongelberghe, ridder van Herlaer, Zillebeke en Vaalbeek en heer van Korbeek-Dijle en Steenbergen, werd de huidige stenen kapel gebouwd en in 1652 ingewijd door Jacobus Boonen, de aartsbisschop van Mechelen. Het wapenschild van Hendrik van Dongelberghe prijkt boven de ingang. De daaropvolgende jaren en eeuwen werd de kapel verder verfraaid. Het hoofdaltaar, de twee zijaltaren en het doksaal dateren van 1715. Ook de vensters lijken uit de 18e eeuw te stammen.

De kapel kwam vervolgens in handen van de familie van Herkenrode en in 1759 van Karel Maria Raymond van Arenberg, de hertog van Arenberg, die in de omgeving van de kapel de vijvers van het Zoet Water liet uitgraven. In 1783 werd de "Gilde van Onze-Lieve-Vrouw van Steenbergen" opgericht, die tot 1920 een jaarlijkse bedevaart naar de kapel organiseerde.

Tijdens de Franse Revolutie werd de kapel gespaard, maar ze werd steeds minder gebruikt, zodat ze vanaf de 19e eeuw begon te vervallen. Vanaf 1918 werd de kapel staatseigendom, wat niet voor beterschap zorgde