Article

WALTER W.G.E. (ps. LOVELING Virginie)

In onze Vlaamsche gewesten - Politieke schetsen

ID: 187700001419

De eerste uitgave is die van 1877. De tweede uitgave verscheen in 1882.
Loveling hekelt de totale overheersing van de geestelijkheid op het Vlaamse platteland.
geciteerd door De Weerdt