Article

LANOYE Tom

27 augustus 1992: Oprichting van de Naamloze Vennootschap ‘L.A.N.O.Y.E’ op, gespecialiseerd in ‘literair variété en afgewerkte producten’.

ID: 199208270101

'alle vormen van teksten en schriftuur, zowel voor boeken, kranten, tijdschriften en andere drukwerken, voor toneelopvoeringen, cabaret- en zangvoorstellingen, dit alles onder eender welke vorm en in de meest ruime zin van het woord' (citaat uit de statuten van de in 1992 opgerichte naamloze vennootschap L.A.N.O.Y.E.).