Article

HITCHENS Christopher

God is niet groot: Hoe religie alles vergiftigt (oorspronkelijke Engelse titel: God is not Great: How Religion Poisons Everything)

ID: 200705011847

Dit is de titel van een non-fictieboek uit 2007, dat werd geschreven door de Brits-Amerikaanse journalist Christopher Hitchens.
Hitchens houdt in God is niet groot een ongeveer 300 pagina's durend betoog tegen de vermeende (al dan niet humanitaire) waarden van georganiseerde religie. Dit doet hij door argumenten aan te voeren waarom beweringen vanuit het georganiseerde geloof ofwel schadelijk, ofwel incorrect zijn, ofwel niet opwegen tegen de waarden van niet-religieuze tegenhangers. Door nauwkeurige analyse van belangrijke religieuze teksten komt hij tot de conclusie dat religie niet meer is dan de verbeelding van de vroege mensheid die antwoorden zocht op de grote vragen en tegenwoordig de maatschappij verziekt, oorzaak is van gevaarlijke seksuele, maatschappelijke en politieke repressie, vijandig tegenover de wetenschap en vrij onderzoek staat, een belediging van de rede is en de bakermat van de beschaving miskent.