Article

NN

Rubens koopt kasteel te Elewijt

ID: 163009051415

De schilder Peter Paul Rubens kocht het kasteel in 1631 en liet vier jaar werken aan de restauratie. In 1634 nam hij er zijn intrek samen met zijn tweede echtgenote, de toen 20-jarige Helene Fourment. Rubens zelf was 57. Hij zou in het kasteel wonen tot aan zijn dood, vijf jaar later. Rubens kocht het voor 93.000 gouden carolussen. (bron: DRB & wiki)