Article

Cliteur P.B., Ellian

Capita Encyclopedie en Rechtsfilosofie

ID: 200502281920

bevat een hoofdstuk dat gewijd is aan vrouwenbesnijdenis het daaraan gekoppelde debat over cultuurrelativisme