Article

FILLON François

Fillon blijft gaan - LR schaart zich unaniem (?) achter hem

ID: 201703070013

Een en ander mag niet verwonderen: het campagnegeld - zo'n 6 miljoen euro - is immers opgesoupeerd.