Article

VAN DEN BRANDE Luc

Selectie uit: Vlaamse Regering, De Minister-President, Het economisch beleid in Vlaanderen - Beleidsprioriteiten voor 1994. Beleidsbrief neergelegd door de heer Luc Van den Brande, Minister-President van de Vlaamse Regering in de bevoegde Commissie van de Vlaamse Raad, Brussel, oktober 1993, 44 blz. (ref MERS 19931000) [SNDKT]

ID: 199310001894Deze tekst werd geschreven door Kris Rogiers, Adjunct-Kabinetschef van de Minister-President.