Article

DE WERGIFOSSE Pierre

11 mei 1995: RTD wordt wakker en wil PR-acties/lobbying lanceren. MERS wordt gecontacteerd voor offerte.

ID: 199505111765

Op 12 juni 1995 legde A&P/MERS een gedetailleerde offerte neer. Op 12 juli 1995 hielden Lou Michiels en Lucas Tessens een presentatie voor RTD van een uur en een kwart. In november had RTD nog geen bureau aangeduid en naar ons weten kwam van de PR-actie niets in huis.
Merk op dat het secretariaat van RTD vrijwel ééntalig in het Frans opereerde.
Bovendien was RTD de nationale koepelorganisatie van zuivere en gemengde intercommunales en een paar privé-kabelmaatschappijen. Dat vereenvoudigde gemeenschappelijke actie geenszins.

Land: BEL