Article

D'HAENENS Albert

Het koninkrijk der Nederlanden

ID: 198100630092

De Grondwet van 1815 en de vertegenwoordiging van het land Hoewel ze bijna volledig overeenstemde met de Grondwet van 29 april 1814 die in de Verenigde Nederlanden toegepast werd, verleende de Grondwet van 24 augustus 1815, die moest gelden in het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden, uitgebreide bevoegdheden aan de vorst. Toch voorzag ze in een gedeeltelijke vertegenwoordiging
van het land via de oprichting van de Staten-Generaal die een aantal
regionale en lokale belangen moesten behartigen. Hoewel de grondwet een decentralisatie van de instellingen voorschreef, nam de koninklijke macht mettertijd toe.
Noot LT: Noteer dat het aanbevolen boek, reeds daterend van 1945, niet van J. Schmitz is maar van Yves Schmitz.