Article

TESSENS Lucas / MERS

De grond van de zaak. Eigendom als machtsfactor 1780-1913.

ID: 200709171661

De publicatie van het manuscript strandde op de vraag van EPO om alle voetnoten om te werken tot het klassieke model, terwijl wij hadden geopteerd voor een notenapparaat met directe verwijzing naar de bibliografie.
De oorspronkelijke teksten verschenen integraal in de Jaarverslagen Onroerende Voorheffing van 2004, 2005 en 2006.