Article

DE WEIRT Mad., de WEIRT Louisa

brief aan Leopold III, hem smekende terug te keren

ID: 195005281075

Opvallend in de brief van deze eenvoudige vrouw zijn de verwijzingen naar Congo (het verkopen van Congo) en de uraniumkwestie (verkoop aan de Amerikanen tegen 2,75 frank).
Het is niet duidelijk of de handtekening van 'Madame' of 'Madeleine' de Weirt is. In ieder geval was zij ziekenverpleegster in de Nationalestraat 31.