Article

ARNOUD-JAN BIJSTERVELD, DIRK VAN DE PERRE.

Mirakelboek en de Stichtingsgeschiedenis van de Ninoofse Abdij. Liber miraculorum sancti Cornelii Ninivensis. Historia fundationis Ninivensis Abbatiae. De Boete.

ID: 200100007878

Leuven, Universitaire Pers, 2001 Paperback, Nederlands, originele uitgeversomslag, 16x24 cm., viii-200 pp. ISBN 9789058671325.
¶ Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series B : 24. Het Ninoofse Liber miraculorum is een klassieker onder de Middeleeuwse mirakelboeken. Het originele handschrift, dat afkomstig is uit de Ninoofse Norbertijner abdij, bevindt zich te New York en werd in 1914 en 1925 voor het eerst uitgegeven door de Amerikaanse historicus W.W. Rockwell. De Rockwell-editie is een zeldzaamheid geworden en is op een aantal punten verouderd. Daarom hebben Arnoud-Jan Bijsterveld en Dirk Van de Perre een nieuwe tekstkritische editie verzorgd, met een inleiding en een geannoteerde Nederlandse vertaling die gelijklopend met de Latijnse tekst wordt afgedrukt. Deze uitgave heeft als belangrijkste nieuwigheid dat ze een herschikking in de tekstvolgorde aanbrengt - in het handschrift zijn immers twee katernen van plaats omgewisseld. Daardoor kon tevens een nieuwe visie op de datering, het auteurschap en de compositie worden ontwikkeld. In feite bestaat het handschrift uit drie autonome teksten: - Het Liber miraculorum (laatste kwart 12de eeuw), met een reeks strafwonderen die zich afspelen te Ninove en in de Vlaams, Brabantse en Henegouwse uithoven van de abdij, met de verhalencyclus over de vervolging van de abdij door Gerard II van Grimbergen en de Ninoofse bevolking en de bescherming door graaf Filips van de Elzas, en met een omvangrijke reeks genezingswonderen te Ninove en elders. - De Historia fundationis (eerste helft 13de eeuw) met het stichtingsverhaal van de abdij (1137) en de abtengeschiedenis tot 1246. - Het Middelnederlandse De Boete (15de eeuw) met voorschriften over voeding en onthouding. De variëteit van teksten maakt deze uitgave zo rijk aan inhoud. Het boek is een onmisbaar document voor mediëvisten, historici (plaatselijke en regionale geschiedenis, kloostergeschiedenis, mentaliteitsgeschiedenis), volkskundigen en filologen. De inleiding, de vertaling en de annotaties maken de Latijnse bron toegankelijk voor een ruim publiek van geïnteresseerden.


€ 9.95

Land: BEL