Article

NN

Wallonië schaft kijk- en luistergeld af

ID: 201709081200

De inning van het kijk- en luistergeld loopt trouwens al jaren mank en het netto-verlies aan inkomsten is dus veel kleiner dan begroot.

zie de doorlichting van het Rekenhof

zie de kaart van België die de ontduiking van kijk- en luistergeld illustreert