Article

Persbericht Vlaamse Regering

Beëindiging van CV IMALSO

ID: 199809280061

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT en
Vlaams minister van Ambtenarenzaken Eddy BALDEWIJNS heeft
de Vlaamse regering beslist de coöperatieve vennootschap
Intercommunale Maatschappij van de Linker Schelde-oever
(Imalso) bij de beëindiging van de vennootschap over te
nemen. Imalso werd opgericht voor een duur van zeventig
jaar, en deze termijn loopt af op 31/12/1998.

De vennootschap had als taak de aanleg, het onderhoud en
de uitbating van tunnels onder de Schelde (Waasland- en
Sint-Annatunnel) in Antwerpen, en het beheer van gronden
op de Linker Schelde-oever.

Op vraag van minister Baldewijns werden verschillende
toekomstscenario's voor de vennootschap onderzocht. De
Vlaamse regering heeft nu beslist om zowel de
activiteiten als het personeel over te dragen aan het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, en de ermee
verbonden inkomsten en uitgaven in eerste instantie onder
te brengen in een Dienst met Afzonderlijk Beheer. Deze
overname biedt de beste garanties, zowel voor het
personeel (statutair en contractueel), als voor de
continuïteit van de activiteiten.

Secretaris-generaal Fernand Desmyter van het departement
Leefmilieu en Infrastructuur krijgt de opdracht om een
plan uit te werken om de functionele integratie van het
Imalso-personeel binnen de verschillende geledingen van
het Ministerie van Vlaamse Gemeenschap op een geordende
en vlotte wijze te laten verlopen.

Land: BEL