Article

EditiePajot

HALLE - Technische aanpassing aan opcentiemen onroerende voorheffing. Geplande belastingverlaging in 2018 gaat verder

ID: 201710141239

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting op het kadastraal inkomen van onroerende goederen, zoals grond, gebouwen en sommige soorten van bedrijfsuitrusting. Sinds jaar en dag gebeurt een deel van de heffing door de Vlaamse overheid, een deel door de provincie en een deel door de gemeenten.

Vanaf 1 januari 2018 worden de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies overgedragen naar de Vlaamse en lokale overheden.  De provincies zullen vanaf dan geen opcentiemen meer heffen.  Daarom moeten alle gemeenten in Vlaanderen hun aanslagvoet op de onroerende voorheffing aanpassen.  Op basis van de nieuwe Vlaamse basisheffing betekent dit voor het aanslagjaar 2018 dat Halle zo’n 975 opcentiemen mag heffen.  Deze aanpassing is een zuiver technische ingreep, die geen negatieve financiële gevolgen heeft voor de Hallenaren.
Het stadsbestuur blijft daarnaast onverkort bij haar plannen om de onroerende voorheffing jaarlijks en gestaag verder te verlagen.  In 2016 en 2017 werd deze belasting reeds verlaagd. Ook in 2018 wordt de voorziene belastingverlaging doorgezet. De stad wil daarmee op een verantwoorde manier de belastingen verlagen, zonder de stadsfinanciën daarbij in gevaar te brengen.

Land: bEL