Article

NN

Oostendse Compagnie moet uitweg naar zee (cfr. Schelde gesloten) waarmaken

ID: 172301010061

In 1723 zocht de Antwerpse handelswereld opnieuw een zeeweg naar de kolonies via de Oostendse Compagnie; Holland hielp goed mee om ook deze poging te kelderen. http://www.brakkehond.be/82/hooyd1.html "De haven van Oostende werd nu ook herhaaldelijk verbeterd. Zij kende een eerste bloeiperiode ten tijde van de Oostendse Compagnie (1723-1728). Daarna raakte ze in verval, tot aan de onafhankelijkheidsoorlog van de Engelse koloniën op de Oostkust van Noord-Amerika, de latere Verenigde Staten. Frankrijk, Holland en Spanje streden toen aan de zijde van de opstandelingen, zodat Oostende de enige onzijdige haven was op de Europese westkust." (19410027: 167)