Article

NN

oprichting NV CIPAL

ID: 199012191664

BTW-nr : 442.802.030. HR Turnhout: 67.024 Adres HR: Nieuwe Kaai 41, 2300 - Turnhout. Tel: 014-47.01.60. De concrete aanleiding voor de oprichting van CIPAL n.v. (vroeger RESA n.v. genaamd) situeert zich in december 1990 toen de intercommunale CIPAL een Europees project wou indienen voor tewerkstelling. Het betrof hier bijzondere inspanningen om werkzoekenden te herscholen op het gebied van GIS. Op dat moment bleek dat CIPAL als intercommunale vereniging geen project mocht indienen. De indiener moest de structuur van een privébedrijf bezitten. Vandaar dat CIPAL n.v. is opgericht. De n.v. CIPAL werd opgericht op 19 december 1990 met de naamloze vennootschap als rechtsvorm. Via CIPAL n.v. werd het project ingediend en met succes voltooid in het arrondissement Turnhout, in het kader van het Europees Sociaal Fonds. Wij vonden dit een dynamisch initiatief van een overheidsbedrijf, dat stimulansen wil geven aan de economische en technologische ontwikkeling van een regio. BESTUURSORGANEN Er is een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. In de toekomst zal, als bijvoorbeeld licenties worden afgesloten met constructeurs of softwarefirma's, men steeds meer een beroep moeten doen op de n.v.-structuur. CIPAL n.v. wordt als een technisch werkinstrument beschouwd. Ook hier geldt opnieuw dat een bedrijfsrevisor controle uitoefent over de financiële verwerkingen. PERSONEEL Het personeelsbestand van CIPAL n.v. omvat zowel administratieve als technische krachten, programmeurs en adviseurs. Het personeel van de n.v. wordt op een flexibele manier ingeschakeld in de werking van de CIPAL-groep, of in projecten van de CIPAL-groep die zich hoofdzakelijk situeren in de openbare sector, doch die zich tevens kunnen richten op de verwezenlijking van de aanvullende activiteiten in de private sector.